Kurul Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör

Kurul Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Erol Gürpınar, Rektör Yardımcısı

Sekretarya: Burcu Ünlü

Kurul Üyeleri

 • Prof. Dr. Erkan Alpsoy, Tıp Fakültesi
 • Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci, Tıp Fakültesi
 • Prof. Dr. Ömer Civalek, Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Burhan Özkan, Ziraat Fakültesi
 • Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk, Mimarlık Fakültesi

Misyonumuz

Akdeniz Üniversitesinin; nitelikli bilimsel bilgi üretme, paylaşma ve toplum yararına kullanma sürecinin başarıyla yürütülmesine katkı yaparak, üniversitemizin evrensel düzeyde nitelikli Ar-Ge faaliyetleri yapan ve teknoloji üreten “araştırma odaklı üniversite olma hedefine ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Akdeniz Üniversitesinin; araştırma odaklı üniversite olma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, Ar-Ge alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan ve üniversitemizin nitelikli bilimsel bilgi üretme kapasitesine en üst düzeyde katkı sağlayan bir KURUL olmaktır.

Kurulun Görev Tanımı:

 • Uygulanabilir, etkin ve sürdürülebilir bir Ar-Ge stratejisi geliştirilmesine katkı yapmak,
 • Araştırma odaklı üniversite olma sürecinde önceliklerin belirlenmesi duyurulması ve desteklenmesini sağlamak,
 • Araştırma altyapı imkanlarının bölge potansiyeli ile uyumlu olarak geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek
 • Araştırma çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde öneriler geliştirmek.
 • Ar-Ge yeteneği yüksek öğretim elemanlarının sayısını artırıcı teşviklerin uygulanması için politikalar geliştirilmesini sağlamak,
 • Bilimsel yayın sayısının arttırılması için yayın sayısının artmasına katkı sağlayacak şekilde mevcut teşviklerin iyileştirilmesi ve yeni teşviklerin uygulanmasını önermek,
 • Uluslararası ortaklı Ar-Ge ye dayalı araştırma ve yayın üretimini destekleyici öneriler geliştirmek,
 • İhtiyaç duyulan alanlarda yeni araştırma-uygulama merkezleri kurulması ve geliştirilmesini önermek,
 • Ar-Ge kültürünün üniversitemizde içselleştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını sağlamak,
 • Üniversitemizin uluslararası bilimsel projelerden en yüksek ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışma kültürünü teşvik edici proje yazım faaliyetleri ile ilgili eğitim faaliyetleri yapılmasını desteklemek,
 • Ar-Ge kapsamında her türlü araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak,
 • Araştırma odaklı üniversite hedefi kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar kurmak,
 • Üniversitemiz akademik, idari ve öğrencilerine yönelik Ar-Ge konusunda bilgilendirme yapmak,
 • Rektör tarafından ilgili konularda istenilecek çalışmaları yürütmek.

Çıktılar:

 • Uluslararası üniversite sıralamalarında yerimizin her yıl iyileştirilmesi,
 • Tüm Fakültelerimizin bilimsel bilgi üretme açısından ülkemizde ilk 10’da yer alması,
 • Bilimsel yayın ve atıf sayısının düzenli olarak artması,
 • Ar-Ge’ destek programlarından alınan proje sayısının artması,
 • Ar-Ge destek programlarından alınan fon tutarının artması,
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Üniversite Endeksinde Ar-Ge açısından daha üst noktalarda yer alınması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yürütülen proje sayısının artması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge projelerinden alınan fon tutarının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge proje sayısının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge projelerinden elde edilen fon tutarının artması,
 • Çok disiplinli olarak yürütülen araştırma sayısının artması,
 • Patent başvuru sayısı, patent belge sayısının artması,
 • Öğretim elemanlarının TEKNOKENT bünyesinde kurdukları firma sayısının artması.

Beklenen Etki / Performans Göstergesi:

Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulunun misyonu ve görev tanımı kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarından beklenen etkidir. Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen faaliyetlerin performans göstergelerine uygun olması Kurul için başarı göstergesidir.