Diş Hekimliği Fakültesi İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı İptal Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Mart 2020 tarih ve E.21113 sayılı yazısı ile, COVID-19 pandemisi dolayısıyla virüsün neden olabileceği yaşanması muhtemel olumsuzluklardan etkilenmemek için gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması amacıyla; Yükseköğretim Kurumlarınca alınacak tedbirlere ilişkin kararlar doğrultusunda, Fakültemizde yapılması planlanan 27 Mart 2020 tarihindeki noter çekilişi ve 21-22 Nisan 2020 tarihindeki “İlmi Hüviyet Tespit Sınavı” ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olup, başvuru yapmış olan adayların hakları saklı kalmak suretiyle daha sonra belirlenecek olan noter çekilişi ve sınav tarihi web sayfamızdan ilan edilecektir.


6 Mart 2020

Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıWeb Yazılım Hizmetleri