İçeriğe atla

Faaliyetler

 1. Uzaktan öğretim faaliyetleri: (Bu kapsamda üniversite tarafından uzaktan öğretimle yürütülen derslere ilişkin bilgiler paylaşılacaktır. · Senkron ve asenkron uygulamalar, · Sınav uygulamaları, · Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler · Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları)
 2. Uzaktan öğretim faaliyetleri:

Yükseköğretim Kurulu’nun 12 Mart 2020 tarihinde uzaktan öğretime geçiş kararını ilan etmesinin ardından 48 saat içerisinde, Üniversitemizdeki 1.013 bölümde derslere kayıtlı 54.143 öğrenci, uzaktan öğretim sistemine entegre edilerek tüm dersler uzaktan öğretimle verilmeye başlanmış ve böylelikle eğitim öğretime devam edilmiştir.

1.1. Senkron ve asenkron uygulamalar

14 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında Üniversitemizde uzaktan öğretim kapsamında sürdürülen öğretim faaliyetlerine ilişkin istatistikler Tablo 1.de sunulmaktadır.

Tablo 1. Senkron ve Asenkron Uygulamaların Dağılımı
Platform Link İstatistik (14 Mart-30 Nisan Tarihleri Arasında)
ALMS (Öğretim Yönetim Sistemi) https://oys.akdeniz.edu.tr/ 1.156 Sanal Sınıf, 56.112 Doküman, 2.473 Forum, 2.322 İnternet Adresi, 10.241 Video, Diğer (Anket, E-Ders, Sınıf İçi) 229
MS Teams https://teams.microsoft.com/ Kaydedilen MS Teams sanal sınıf uygulamaları yukarıdaki sanal sınıf verilerine eklenmiştir.
Zoom https://zoom.us/ Kaydedilen Zoom sanal sınıf uygulamaları yukarıdaki sanal sınıf verilerine eklenmiştir.

 

MS Teams üzerinden şu ana kadar senkron 1413 ders ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

1.2. Sınav uygulamaları

Üniversitemiz Senatosu’nun almış olduğu karar neticesinde, arasınavların ödev yöntemiyle uygulanmasına başlanmış, bununla ilgili öğretim elemanları ve öğrencilere mail, sosyal medya ve bilgilendirici videolar hazırlanarak duyurular yapılmıştır. Ödev işlemleri 10 Nisan tarihinde başlamıştır ve 18 Mayıs’a kadar devam edecektir. Arasınav kapsamında yapılan ödev istatistikleri Tablo 2.de sunulmaktadır.

 

Tablo 2. Arasınava İlişkin İstatistikler
Platform Link İstatistik
ALMS (Öğretim Yönetim Sistemi) https://oys.akdeniz.edu.tr 8173 Ödev, 188 On-Line Sınav

 

1.3. Öğretim elemanlarına ve öğrencilere verilen online eğitimler

Pandemi döneminde Merkezimiz ilgili birimlerle işbirliği içerisinde farklı konularda birçok rehber hazırlamış ve bunlar Merkezimizin web sayfasında (https://akuzem.akdeniz.edu.tr/) yayımlanmıştır. Yayımlanan rehberlerin linkleri aşağıda sunulmaktadır.

 1. Öğrenim Yönetim Sisteminin Kullanım Esasları (PDF)
 2. Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanım Rehberi Dokümanı (PDF)
 3. Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanım Rehberi (Video)
 4. Öğretim Elemanları İçin Ara Sınav Ödev Oluşturma Rehberi (Video)
 5. PowerPoint ile Video Hazırlama rehberi (PDF)
 6. MS Offıce 365 ve Teams Rehberi (PDF)
 7. Zoom Kullanım Rehberi (PDF)
 8. Videoları OYS’ye yükleme Rehberi (PDF)
 9. Forum Kullanma Rehberi (PDF)
 10. Ders Sunum Şablonu (PPTX)
 11. Ders Doküman Şablonu (DOCX)
 • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları
 1. Öğrenim Yönetim Sisteminin Kullanım Esasları (PDF)
 2. Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanım Rehberi Dokümanı (PDF)
 3. Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanım Rehberi (Video)
 4. Öğrenciler İçin Uzaktan Eğitim Ara Sınav Ödev Uygulama Rehberi (Video)
 5. Forum Kullanma Rehberi (PDF)
 6. Mobil Cihazlardan OYS Kullanma Önerisi (Video)

Öğretim Elemanı ve Öğrencilerimiz için hazırlanmış olan tüm rehberlere http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitime-gecis-icin-kullanilacak-rehberler/ linkinden ulaşılabilir.

 

Bu rehberlerin dışında, Merkezimize ait sosyal medya hesaplarımızda (Twitter: @Akuzem / Instagram: @akdenizuzem / Facebook: Akuzem) sürekli duyuru yayımlanmakta, belirli saatlerde soru cevap uygulamaları yapılmaktadır. Bugüne kadar da bine yakın soruya ve mesaja yanıt verilmiştir.

 

 1. Sağlık Hizmet Sunumu (Pandemi hastanesi olup olmama durumuna göre, COVID-19 vaka kabulü, toplam hasta poliklinik, yatan, ybü sayısı, iyileşen hasta sayısı)
TOPLAM VAKA SAYISI                                                                          783

TOPLAM HASTA SAYISI                                                                         783

TOPLAM YATAN HASTA SAYISI                                                          516

TOPLAM POLİKLİNİK HASTA SAYISI (ACİL SERVİS DAHİL)        783

TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI                                           70

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI                                                      535

KOVID-19 ŞÜPHESİNDEN DIŞLANAN HASTA SAYISI                     220

KESİN TANI KONULAN HASTA SAYISI                                              16

 

 1. Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tarlan Mammedov’un Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 aşı çalışması ile ilgili projesi bulunmaktadır.

 

 1. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

Üniversitemizde doğrudan yürütülen tanı kiti ve aşı çalışması bulunmamaktadır.

 

 1. Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

Üniversitemiz bünyesinde konu ile ilgili bilgilendirici dijital toplantılar yapılmamıştır.

 

 1. Yayınlar

Üniversitemiz bünyesinde konu ile ilgili henüz bir yayın çıkmamıştır. Ancak gerek BAKA gerekse TÜBİTAK’ın Covid-19 işle ilgili çıktığı projelere çok sayıda proje başvurusu Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi

Üniversitemize bağlı Antalya Teknokent bünyesinde ve Yine Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde 3 D yazıcılar ile, şeffaf koruyucu siperlik üretimi yapılmakta ve Üniversite Hastanemizin ihtiyacına destek verilmektedir.

 

 1. Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)

Konu ile ilgili Üniversitemiz anasayfasından topluma yönelik bilgilendirici bir web sayfası oluşturulmuştur (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/) Ayrıca  Hastanemiz tarafından düzenli olarak çıkartılan elektronik bültenin Nisan ayı sayısı Covid-19 için ayrılmış yine web sayfamızdan yayınlanmıştır (http://www.hastane.akdeniz.edu.tr/bilgi/bultenozel/mobile/index.html).

 

 1. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Üniversitemizde uzaktan öğretim çalışmaları yaklaşık on yıldır sürdürülmektedir. İki tezsiz yüksek lisans (Tarım Ekonomisi, Yönetim ve Siyaset), bir önlisans (Turizm ve Otel İşletmeciliği) programları ile İngilizce I-II derslerinde olmak üzere yılda yaklaşık 14 bin öğrenci sistemden yararlanmaktadır.

 

Pandemi gibi olağanüstü dönemlerde mevcut bir altyapıya sahip olmak, Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) gibi deneyimli birimlerin varlığı öğretimin aksamamasında önemli rol oynamaktadır. Salgın sonrasında bu tür altyapıların geliştirilmesi, daha çok kişinin sistemden daha etkin bir biçimde yararlanabilmesi; kısa, orta ve uzun vadede ulusal düzeyde oluşabilecek zararların önüne geçebilmek için elzemdir. Buna ilişkin olarak AKUZEM merkezimizin, Hizmet alanlarının genişletilmesi, teknik alt yapının geliştirilmesi, insan kaynağının artırılması hedeflenmektedir.

 

Ayrıca salgın sonrasında daha çok programda dijital eğitim verebilmek, daha geniş öğrenci kitlesine ulaşabilmek ve yukarıda belirtilen planlamaların daha etkin şekilde yerine getirilebilmesi ve yaşanılan pandemi gibi gelecekte de buna benzer olağanüstü durumlara hazır olabilmek amacıyla Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin kurulması için hazırlıklar yapılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza sunulması planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı