Seminer “Keşkesiz Veri Girişi ve Veri Hijyeni”

Üniversitemiz İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİDUAM) Aralık ayı etkinlikleri kapsamında, Merkez Müd. Yard. Öğr. Gör. Dr. Deniz Özel Erkan; 03 Aralık 2019 Salı günü, saat 10.30’daKeşkesiz Veri Girişi ve Veri Hijyeni” konulu semineri sunacaktır.

Seminere, tüm öğrenciler ve akademik personel davetlidir.

Eğitim ücretsizdir. Tüm lisans-lisans üstü öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarının katılımını bekliyoruz.

 

Konu:Keşkesiz” Veri Girişi ve Veri Hijyeni

Doğru veri plânlaması ve yönetimi, çalışmanın kalitesini büyük ölçüde artıran önemli bir unsurdur. Analiz aşamasında karşılaşılan ve zaman/emek kaybı yaratan sorunlardan biri de eksik/hatalı veri yönetimidir. Bu seminerin hedefi, akademik çalışmalar yapan tüm araştırmacılara, plânlama evresinden analiz evresine kadar olan sürecin tüm aşamalarında araştırmanın kalitesini artıracak rehberlik sağlamaktır.

Bu seminerde araştırmacı, aşağıdaki sorulara yanıt bulabilecektir:

  • Araştırmanın plânlama aşamasındakarşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları nelerdir?
  • Veri toplamadanönce nelere dikkat edilmesi gerekir?
  • Excel veya SPSS kullanılarak yapılacak veri girişindekritik noktalar nelerdir?
  • Veri, hangi yöntemlerle analize uygunhale getirilir? (Veri kontrolü, formüller, hesaplamalar, dönüşümler)

“Doğru analizin ilk kuralı, doğru veri ile çalışmaktır.”

Tarih:  03 Aralık 2019, Salı

Saat:   10:30-12:30

Yer:     Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası, 3. Kat Konferans Salonu 

Not: Seminere, bilgisayar getirilmesi mecburi değildir. Seminerin içeriğindeki örnekler genellikle sağlık bilimleri alanından seçilmiştir. Ancak diğer branşlar da katılabilir.

İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİDUAM)

 


26 Kasım 2019

Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıWeb Yazılım Hizmetleri