T.C. Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü-2020/5 No’lu Genelge (Koronavirüs Tedbirleri)

           T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı:   87674903-010.06.01-E.11837
Konu: Koronavirüs Tedbirleri
İlgi:
a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28/03/2020 tarihli ve 89780865-153-E.6010 sayılı yazısı.
b) Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2020 tarihli ve 11826 sayılı 2020/4 numaralı Genelgesi.
GENELGE
2020/5
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile koronavirüsle mücadelede İlimizde şimdiye kadar alınan tedbirlere ilaveten aşağıdaki ek tedbirlerin de uygulanmasına Bakanlığımızın ilgi (a) yazısıyla karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
1- Hava yolu ile seyahatlerde, 29.03.2020 tarihinde saat 06.00 dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edilemeyecektir. Bu nedenle THY başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapamayacaktır.
2- Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretimi ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenlere “Seyahat İzin Belgesi” verilecektir.
3- Hava yolu ile seyahatine izin verilenlerin listesi, uçuşun gerçekleştirildiği İl Valiliğine gönderilecektir.
4- Kamu görevlilerinin, görevleri gereği seyahatlerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu kişiler yetkili amirden alacakları görev belgesi ile seyahat edeceklerdir.
5- Antalya Havalimanında Havalimanı Mülki İdare Amiri başkanlığında; e-içişleri kullanıcısı bir Bakanlık personeli, Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü, Havalimanı işletme temsilcisinden oluşan Seyahat İzin Kurulu oluşturulacaktır. Oluşturulan kurullar, 28.03.2020 günü saat 20.00 den itibaren “Seyahat İzin Belgesi” düzenlemeye başlayacaktır.
6- Havalimanında bulunan kurulca düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” Mülki İdare Amiri veya e-içişleri kullanıcısı Bakanlık personeli tarafından onaylanacaktır.
7- Kaymakamlıklarda bulunan kurullara,  e-içişleri kullanıcısı Bakanlık personeli başkanlık edecek, düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” aynı görevli tarafından onaylanacaktır.
8- Oluşturulan Seyahat İzin Kurullarının, haftanın 7 günü  08:30-17:30 saatleri arasında görev yapacak şekilde Mülki Amirlerce gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
9- Seyahat etmesine izin verilen araçlardaki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında Sağlık Kontrol Noktaları oluşturulacak, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüsün hareketine izin verilecektir.
10- Vatandaşların seyahat izin talepleri, Antalya Otogarı, Havalimanı ya da Kaymakamlıkta oluşturulan başvuru masalarına, Bakanlığımız tarafından tahsis edilecek ALO199 Çağrı Merkezi, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınacaktır.
11- Seyahat İzin Kurulları, kararlarını EK-3 formatında hazırlayacaklardır.
12- Karara bağlanan başvurular ile ilgili düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, doğrudan başvurularda elden, telefon ve e-posta ile yapılan başvurularda, talebe göre e-posta veya telefonla bildirilecektir.
13- Bakanlığımızca gerekli altyapı oluşturuluncaya kadar Seyahat İzin Kurulları ilgi (b) Genelgede belirtilen usulle Seyahat İzin Belgesi vermeye devam edecekler, herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecektir.
14- Tüm İlçelerde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarında görevlendirilen personelin iletişim bilgileri ekte gönderilen formatta Microsoft Excel ortamında hazırlanarak 30/03/2020 günü saat 14:00’a kadar Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 07yaziisleri@icisleri.gov.tr. adresine gönderilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Münir KARALOĞLU
Vali
2- Tablo

30 Mart 2020

Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıWeb Yazılım Hizmetleri