İçeriğe atla

Tanıtım

“Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite”

1982 yılında Antalya şehir merkezinde kurulan Akdeniz Üniversitesi, yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapma, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlama, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılama misyonunu 39 yıldır başarıyla sürdürmektedir.

Araştırma ve geliştirme odaklı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Akdeniz Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla; 24 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 60’tan fazla araştırma ve uygulama merkezinde eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edilmektedir.

Kurulduğu günden bugüne bilgisi, deneyimi ve kurumsallığı ile ulusal ve uluslararası arenada en önemli eğitim kurumlarından birisi olarak gösterilen Akdeniz Üniversitesi 2.489’u uluslararası öğrenci olmak üzere yaklaşık 67.000 öğrencisi, alanında uzman akademik ve idari çalışanı ile büyük bir ailedir.

 

Öğrenci Odaklı Üniversite

Dünyada ve ülkemizde en başarılı üniversiteler, öğrenci odaklı bir öğretim sistemini benimseyen ve uygulayan üniversitelerdir. Bu da öğrencilerin fikir ve taleplerinin dikkate alındığı, yürütülen projelerde öğrencilere sorumluluklar verildiği, öğrenci topluluklarının daha aktif çalışması ve yönetime katkı vermeleriyle gerçekleşir. Bu bilinçle hareket eden Akdeniz Üniversitesi, öğrenci odaklı bir yaklaşım izlemektedir. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi’nde teknolojik donanımla desteklenmiş eğitim öğretim ortamlarının yanı sıra sanayi ve özel sektör işbirlikleri ile teorinin yanında uygulama çalışmalarına önem verilmektedir. Ayrıca öğrenciler düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma projeleri desteklenmekte ve araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer, ders, konferans düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri, fikirlerini paylaşmaları ve deneyim kazanmaları amacıyla onlara çok yönlü olanaklar da sunulmaktadır.

Sağlık Alanında Bir Marka

Sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adını tüm dünyaya duyuran ve marka haline gelen Akdeniz Üniversitesi, sunduğu kaliteli eğitimi, araştırma-uygulama alanları ve sağlık hizmeti ile bölgede ve Türkiye’de önemli bir referans konumundadır.

Tüm branşlarda verdiği başarılı sağlık hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışından tedavi hizmeti için yoğun talep gören Akdeniz Üniversitesi Hastanesi,  organ nakli yaşamsal bilincini ülkemizde ilk sahiplenen ve bu konudaki eğitim ve araştırma hizmetlerine öncülük eden Organ Nakli Merkezi’ni bünyesinde bulundurmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde canlı/kadavra vericili böbrek nakli, canlı/kadavra vericili karaciğer nakli, kadavra vericili pankreas ve kalp gibi organ nakilleri, kalp-böbrek, karaciğer-böbrek, pankreas-böbrek gibi kombine organ nakilleri ve bunların yanında kompozit doku (kornea, deri, kemik) nakilleri başarıyla uygulanmaktadır.

Nakiller arasında büyük yankı uyandıran, Türkiye’nin ilk çift kol nakli, dünyanın ilk kadavra vericili rahim nakli ve Türkiye’nin ilk vakası olarak yapılan ve şu an sayısı 5’e ulaşan yüz nakilleri de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmıştır.

 

Araştırma ve Geliştirme Odaklı Üniversite

“Araştırma Odaklı Üniversite” anlayışı ile hareket eden ve bu doğrultuda hedefler belirleyen Akdeniz Üniversitesi’nde araştırma süreçlerinin etkin işletilmesi amacıyla bir dizi birim yapılandırılmıştır. Üniversite bünyesinde 52 laboratuvar bulunmaktadır. Bunun yanında üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması, proje yapma kültürünün geliştirilmesi, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, fikri mülkiyet varlıklarının korunması, üniversite kaynaklı teknolojilerin ticarileştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren çeşitli birimler kurulmuştur. Bu birimler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP), AKİŞMER Teknoloji Transfer Ofisi, Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi, Proje Geliştirme Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (APGEM), Antalya Teknokent, Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (AKGİM) önde gelen araştırma merkezleri arasındadır.

 

Dünya Üniversitesi Olma Yolunda

Küreselleşmenin gerekli kıldığı değişimlerin bilinci ile hareket eden Akdeniz Üniversitesi’nde uluslararasılaşma faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Uluslararasılaşmayı, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet fonksiyonlarına sistematik olarak dahil eden Üniversitemiz Türkiye’de Mevlana Değişim Programı ile Erasmus+ Programı yürüten üniversiteler arasında hem değişim sayıları hem de işbirliği yapılan üniversite sayıları ve çeşitliliği açısından öncü üniversitelerden birisi konumundadır. Bunun yanında Farabi Değişim Programı, Free Mover Programı, IAESTE Programı da başarı ile yürütülmektedir.

Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda Erasmus+ Programı kapsamında 28 program ülkesinden 271 üniversite ile Erasmus+ anlaşması, Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışında bulunan 25 ülkeden 87 üniversite ile Mevlana Değişim Programı Protokolü ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin değişimine imkân sağlayan Farabi Değişim Programı kapsamında ise Türkiye’deki 101 üniversite ile Farabi Değişim Programı Protokolü bulunmaktadır. Değişim programlarına ek olarak, Akdeniz Üniversitesi’nin yurt dışında bulunan 48 üniversite ile imzaladığı ikili işbirliği protokolleri çerçevesinde de öğrenci değişimi gerçekleştirilebilmektedir. Free Mover Programı ise, üniversiteler arasında herhangi bir ikili işbirliği anlaşması şartı aranmaksızın yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci değişimine imkân sağlamaktadır. Erasmus+ Programının getirmiş olduğu yenilik ile Brezilya, Moldova, Kazakistan, Rusya, Sri Lanka ve Sırbistan ile öğrenci ve akademik personel değişimini hedef alan projeler yürüterek programı Avrupa ülkelerinin dışına da taşımıştır. Üniversitemiz ilk defa gençlik alanında Avrupa ülkeleri sınırlarını aşarak Güney Amerika ülkeleri ile de proje yürütmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı