Bilimsel Çıktıların Niteliği Hakkında Senato Kararı

Bilimsel çıktıların niteliği, kurumların bilimsel kapasitesi ve bilim insanlarının yetkinliklerinin değerlendirilmesinde belirleyici faktör haline gelmiştir. Nitelikli bilimsel üretim için bilimsel yayın ve diğer bilimsel faaliyetlerde izlenen bilimsel süreçler ve etik ilkeler son derece önemlidir. Ancak son yıllarda uluslararası literatürde “predatory” olarak bilinen sahte/istismarcı/avcı olarak ifade edilen dergiler, kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklerin giderek yaygınlık kazanması ciddi bilimsel etik sorunlara yol açmaktadır. Söz konusu yapılanmalarda, temel amaç ticari kazanç olduğundan bilimsel süreçlerin uygulanması ve etik ilkeler dikkate alınmamaktadır.

“Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu’nun (ARGEK) 05.02.2019 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda;

a) Atama ve yükseltmelerde esas alınan “Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükselme ve Atama Kriterleri’nde yer alan tüm bilimsel etkinliklerde (makale, özet, vaka takdimi, kitap ve kitap bölümü, kongre, sempozyum vb.) sahte/istismarcı/avcı nitelikte olan akademik faaliyetlerin atama ve yükseltmelerde değerlendirmeye alınmamasının,

b) Görev uzatmalarında ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında verilen tüm desteklerde sahte/istismarcı/avcı nitelikte olan akademik etkinliklerin değerlendirmeye alınmamasının,

uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Akdeniz Üniversitesi Senatosu

Eklenme tarihi :22.09.2023 16:02:44
Son güncelleme : 29.09.2023 16:05:44