Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Konulu Afişler

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Özellikle son günlerde yaşanan küresel gelişmeler enerji verimliliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuş ve Avrupa başta olmak üzere bir çok ülke enerjiyi verimli kullanmak ve enerji tasarrufu sağlamak adına çeşitli önlemler açıklanmıştır. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atılmakta ve atılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda hiç şüphesiz kamuoyunun konu hakkında bilinçlendirilmesi, ‘atılması gereken adımlar’ listesinde ilk sırada yer almaktadır.

Tüm gelişmeler ışığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan enerji verimliliğine ilişkin afişler bilgi ve istifadelerinize sunulmaktadır.

Eklenme tarihi :21.09.2023 14:47:40
Son güncelleme : 29.09.2023 15:46:51