Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu Daveti

Etkinlik Tarihi : 25 Nisan 2024 - 26 Nisan 2024
Etkinlik Yeri : Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu

Sayın Katılımcılar, 

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri iş birliğinde 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya’da “Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu" düzenlenecektir.

Dünyada ve ülkemizde çocuklar ile ilgili umut verici gelişmeler olsa da birçok açıdan yeni sorun alanları gündeme gelmektedir. Multidisipliner bir yaklaşımla çocuk hakları ve refahı üzerine her zamankinden daha fazla düşünülmesi, sorunların belirlenerek çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle Çocuk Hakları ve Refahı Projesi kapsamında planlanmış olan Sempozyumun amacı çocuk hakları ve refahı çerçevesinde çocukları ilgilendiren sorunları belirlemek, alanda görev alan paydaşlarla iş birliği yapmak, sürdürülebilir hedefler doğrultusunda sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir.  Bu bağlamda planlanan “Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu”nda çocuk haklarını ve refahını tehdit eden kritik meseleler çok disiplinli bir yaklaşımla dört ana temada ele alınacak ve çözümlenmesi gereken konular tespit edilerek “Sempozyum Sonuç Bildirgesi” ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Sempozyum kapsamında çocuk hakları ve refahını ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı konferanslar, paneller, sözel ve poster bildiri sunumları yer alacaktır. Konularında uzman bilim insanları, meslek kuruluşu mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çocuk hakları ve refahına ilişkin güncel bilgileri paylaşma ve tartışma fırsatı bulacağımız sempozyumun katılımınızla daha verimli ve yararlı olacağı inancıyla, sizleri Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu’nda çalışmalarınızı sunmaya davet etmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Fulya SARVAN

Sempozyum Başkanı

 

 SEMPOZYUM KONULARI

ÇOCUK YOKSULLUĞU

Çok boyutlu çocuk yoksulluğu

Çocuk işçiliği

Suça sürüklenen çocuklar

Göçmen çocukların yoksulluğu

Çocukların mekânsal yoksulluğu

 

ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI

İlk ve orta öğretimde eğitim programlarının sorunları

Okul öncesi eğitimde okullaşma sorunları

Eğitimde nitelik sorunları 

Çocukların sosyal entegrasyon sorunları

Çocukların mesleki eğilimlerini belirleme sorunları

Çocukların sosyal duygusal gelişim uygulamaları sorunları

Özel gereksinimli çocukların eğitim sorunları

Eğitimde sanattan yararlanma eksikliği sorunları

Okulların mimari yapı ve mekansal yeterlilik sorunları

Öğretmenlerin nitelik ve motivasyon sorunları

Göçmen çocukların eğitim sorunları

Eğitimde istihdam sorunları

Çocukların bakım ve eğitiminde rol alan kişilerin liyakat sorunları

Okullarda öğrenci takip sisteminin etkin kullanımı sorunları

Eğitimde gelişimsel bozukluklar farkındalığı sorunları

Örgün eğitim dışında kalan ve/veya okulu erken terk eden çocuklar sorunları

Öğretmen-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı

Okul sosyal hizmeti ihtiyacı

Eğitimde disiplinlerarası işbirlikleri ihtiyacı

Eğitimde ayrımcılık sorunları ve “çocuğun eğitimde ayrımcılığa uğramama hakkı”

Çocuğun “nitelikli” bir eğitim alma hakkını zedeleyen sistemsel ve uygulamadan kaynaklı sorunlar

Çocuğun “güvenli ve elverişli ortamlarda eğitim alma hakkı”

Okullarda “çocuğun sağlık hakkının korunması”

Öğrencilerin temel hakları ve okul disiplini uygulamaları

Suça sürüklenen çocuklar / hassas grup çocukların eğitim sorunları

 

ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIĞI İHMAL, İSTİSMAR VE ŞİDDET

Aile içi ihmal, istismar ve şiddet

Kamusal alanda ihmal, istismar ve şiddet

Akran zorbalığı

Sosyal medyada istismar

Erken ve zorla evlendirilme

 

ÇOCUKLARIN RUH VE BEDEN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN SORUNLAR

Sağlığın sosyal belirleyicileri

Çocuklarda bağışıklık ve sıklığı artan hastalıklar

Çocukların gıda güvenliği ve gıda güvencesi sorunları

Gıda işleme ve çocuk beslenmesi için olumlu ve olumsuz etkileri

Çocuklarda yetersiz beslenme-gizli açlık

Çocuklarda hareketsizlik ve obezite

Çocuklarda madde bağımlılığı

Yanlış sağlık okuryazarlığı

Sorunlu dijital oyun ve sosyal medya kullanımı

Aşı karşıtlığı

 

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Fulya SARVAN,

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Emine EFE, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Zeliha YAZICI, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet ZANBAK, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya SARVAN, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Nimet KARATAŞ, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Volkan DÜZGÜN, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Arş. Gör. Uğur GÜL, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Sahil BOZKURT, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkan Yardımcısı

Zeynep UYSAL, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Arzu AÇAR, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Üyesi

 

DÜZENLEYEN KURULUŞ

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Akdeniz Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi )

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV)

Antalya Çocuk İzleme Merkezi

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD)

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Antalya Tabip Odası (ATO)

Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV)

Akdeniz Aile Sağlığı ve Eğitimi Derneği (ASED)

Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD)

Akdeniz Kadın Çalışmalarını Destekleme Derneği (AKÇAD)

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV)

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesi (ÇYDD)

FHS İlkokulu Okul Aile Birliği

İŞKUR Antalya

Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Antalya Şubesi (KASAİD)

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Antalya Şubesi

Kız Çocuklarına Destek Derneği

Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Öğrenci Veli Derneği Antalya Şubesi

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Antalya Temsilciliği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi

TEGV Antalya Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı Yöneticiliği

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği (TOCİN)

Türk Kadınlar Birliği Antalya Şubesi

Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi (TÜKD)

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (IWSA)

Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi (ZİÇEV)

 

BİLİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Nurşen ADAK, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Dekan)

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Dekan)

Prof. Dr. Zuhal KAYNAK ERİNÇ, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Dekan)

Prof. Dr. Zeynep ÖZER, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (Dekan)

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan)

Prof. Dr. Selma ÖNCEL, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (Dekan)

Prof. Dr. İlkay BOZ, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Emine EFE, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Hilal ERKUŞ, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ayşegül İŞLER, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa KARHAN, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Günseli ORHON, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Şule ORMAN, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Zeliha YAZICI, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Aslı SÜRER ADANIR, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Arzu AKCAN, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Kerime BADEMLİ, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ BUDAK, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Sakine Gülfem ÇAKIR, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Murat ÇAY, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Doç. Dr. Yaprak ÇETİN, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Mustafa ÇOBAN, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Koray KARA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Merve Şeyda KARAÇİL, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Ayla KAYA, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Özgün KAYA KARA, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Ayten KAYA KILIÇ, Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. İlkay KESER, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Nursel KÖKSAL, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. İlkay KUTLAR, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Nur KUTLUCA, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Nilgün Seremet KÜRKLÜ, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe MEYDANLIOĞLU, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Eren ÖZDEMİR, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Doç. Dr. Mehmet ZANBAK, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Gör. Nilüfer CENGİZ, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Dr. Öğr. Üyesi Saliha HALLAÇ, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Dudu KARAKAYA, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya SARVAN, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap VELİPAŞAOĞLU, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Şenay TÜRE, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

YAZIM KURALLARI VE BİLDİRİ DÜZENİ

Bildiri Gönderimi

Bildiri özetleri Sempozyumda sözlü veya poster olarak sunulmak üzere değerlendirilecektir. Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen bildiri başvurularının programdaki sunum biçimi (sözlü/poster) 15 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru sahiplerine bildirilecektir.

Bildiri özeti gönderimi için son tarih: 31 Mart 2024

Bildiri şablonu için tıklayınız. 

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bildiri dili Türkçedir.

Bildiriler sadece e-mail (cocukhaklariverefahisempozyumu@gmail.com) olarak kabul edilecektir.

Bildirinin sunuş biçimi (konferans, panel konuşması, sözlü veya poster bildiri) konusundaki son karar Bilim Kuruluna aittir.

Özet metni 500 kelimeyi geçmemeli, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır arası yazılmış olmalıdır.

Başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazarların ad ve soyadları ile varsa çalıştıkları kurum yazılmalıdır.

Bildiri Özeti, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları sırasına uygun yazılmalıdır.

Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Bildiri yazım kuralları örnek bildiri şablonunda belirtildiği gibidir.

Kabul veya red mektupları e-mail adreslerine gönderilecektir.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında yazarların tercihine göre orijinal hali ile çevrimiçi yayınlanacak olup, herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

NOT: Başvuru sürecinde sorularınız için: cocukhaklariverefahisempozyumu@gmail.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 31 Mart 2024

Kabul Mektuplarının Bildiri Sahiplerine İletilme Tarihi: 15 Nisan 2024

Sempozyum Programı İlan Tarihi: 15 Nisan 2024

Sempozyum Tarihi: 25-26 Nisan 2024

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

Yapım aşamasındadır.

KAYIT

Kayıtlar dijital kare kod okutulup, Sempozyum Kayıt Formu doldurularak yapılacaktır.

Sempozyum konaklamasız ve ücretsizdir. 

Prof. Dr. Emine Efe.jpg

 

KATILIM SERTİFİKASI

Kayıt yaptıran tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

YER: Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Konferans Salonu

İLETİŞİM: cocukhaklariverefahisempozyumu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :19.03.2024 12:01:51
Son güncelleme : 19.03.2024 13:27:23