Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi "MAXQDA ile Nitel Araştırma Veri Analizi" Eğitimi

Etkinlik Tarihi : 28 Kasım 2023 - 28 Kasım 2023
Etkinlik Yeri : Çevrimiçi

Değerli Akdeniz Üniversitesi Mensupları,

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırmaları Geliştirme Komisyonu güz dönemi etkinliği kapsamında, 28 Kasım 2023 Salı günü, saat 12.30'da "MAXQDA ile Nitel Araştırma Veri Analizi" Eğitimi gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi yapılacak etkinliğimize tüm akademisyenlerimiz davetlidir.

Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a43a3134091014f11bc3c9665ae68c1af%40thread.tacv2/1700740936829?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%2260c21ef7-7bd6-4e7f-8b8d-bd062315131f%22%7d

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

AGEL-AFİŞ.jpg

 

Eklenme tarihi :27.11.2023 13:43:38
Son güncelleme : 27.11.2023 13:43:38