AB Stratejik Ortaklık Projeleri ve Deneyim Paylaşımı Konferansı

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Dr. Öğr. Üyesi Leyla Muslu, Arş. Gör. Zeynep Karakuş ve Arş. Gör. Ercan Asi'nin katkılarıyla düzenlenen konferansa farklı üniversitelerden akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Araştırma Görevlileri Temsilciliği Başkanı Arş. Gör. Yeliz Karaçar, AGT'nin araştırma görevlilerinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenleme ve paylaşım kültürünü artırmak amacıyla hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek bu kapsamda düzenlenen konferansın önemine dikkat çekti.
ULUSLARARASI ORTAKLI BİLİMSEL PROJELERDE YER ALIN
Konferansta moderatör ve konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Zeynep Özer, araştırma odaklı üniversite hedeflerine ulaşmada bilim ve araştırma kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesinde araştırma görevlilerinin bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının önemini vurguladı. AB Stratejik Ortaklık Projeleri ve başvuru aşamaları hakkında bilgilendiren Prof. Dr. Özer, proje sürecine ilişkin dikkat edilmesi gereken ilkeleri açıkladı. Prof. Dr. Özer, VARTES projesine yönelik deneyimlerini katılımcılarla paylaştı ve genç akademisyenleri uluslararası ortaklı bilimsel projelerde yer almaları için cesaretlendirdi.
DENEYİM PAYLAŞIMINDA BULUNULDU
AB Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında proje ekibinde yer alan Dr. Öğr. Üyesi Leyla Muslu VARTES projesi çıktılarına yönelik sunumun yanı sıra İspanya'daki eğitim programından ve proje kapsamında hazırlanan sanal odalara ilişkin görüntülerin oluşturulması hakkında bilgi, deneyim ve video paylaşımında bulundu. VARTES projesi kapsamında görevli olan Arş. Gör. Zeynep Karakuş ve Arş. Gör. Ercan Asi projeye ilişkin ön hazırlık, VR-AR materyal hazırlıkları ve yurt dışı seyahat hazırlıkları, proje hakkında eğitim ve kazanımlarına yönelik bilimsel, sosyal ve kültürel deneyim paylaşımında bulundular. Konferansın son bölümünde katılımcıların soru, öneri ve görüşlerine yer verildi. Kapanış konuşmasında Prof. Dr. Özer, konferansın AB stratejik ortaklık projelerine katılımı teşvik edeceğine ve deneyim paylaşımının araştırmacıları cesaretlendireceğine olan inancını vurgulayarak konuşmacılara, katılımcılara ve Araştırma Görevlileri Temsilciliği'ne katkıları için teşekkür etti.

Eklenme tarihi :23.11.2021 11:08:04
Son güncelleme : 30.11.2022 16:35:37