Sosyal Bilimler MYO aranan elemanlar yetiştiriyor

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kuruluşunun 46. yılında sektör tarafından aranan kalifiye elemanları yetiştirmeye devam ediyor.
Meslek Yüksekokullarının doğrudan meslek kazandırdığı için öğrenciler tarafından yoğun olarak tercih edildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, 'MYO'ların amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Biz de Sosyal Bilimler MYO olarak, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamak adına sektörün ihtiyacı olan öğrencileri yetiştiriyoruz.' dedi.
İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNE GÖRE MÜFREDAT
Yaklaşık 6 bin 250 öğrencisiyle Sosyal Bilimler MYO'nun Akdeniz Üniversitesi'nin en fazla öğrenciye sahip birimi olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, 'Meslek Yüksekokulumuzun sektörden bağımsız olmaması bizim önceliklerimiz arasında. Bu nedenle sektör temsilcileri ve akademisyenlerimizin ortak hazırladığı teorik ve uygulamalı ders planı oluşturuyoruz. Okulumuzda müfredatını iş dünyasının beklentilerine göre güncellediğimiz 13 örgün öğretim, 13 ikinci öğretim ve 1 uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam 27 programda eğitim-öğretim yapılmakta. Söz konusu programlar; 5 Blok, 27 derslik, 4 bilgisayar laboratuvarı ve 2 adet çok amaçlı konferans salonunda sürdürülmekte. Okulumuzun en önemli avantalarından birisi de örgün eğitim veren bölümlerin ikinci öğretiminin de bulunması. İkinci öğretim özellikle çalışan aynı zamanda öğrenim hayatını devam ettirmek isteyenler için çok önemli bir kolaylık.' diye konuştu.

Temel amaçlarının öğrencilere gerekli olan üst düzey bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda sürdürdükleri eğitim öğretim sistemi ile ilgili şunları kaydetti;
'Öğrencilerimizin analitik düşünen, yeni oluşum ve değişimlere hızla ayak uydurabilen ve nitelikli mezunlar olmalarını sağlama yanında kişisel gelişimlerini destekleyecek etkinliklerin yapılmasını da çok önemsiyoruz. Bilindiği gibi ülkelerin dünyada söz sahibi olmalarında en önemli unsur, nitelikli insan işgücüne sahip olunmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada Meslek Yüksekokulları nitelikli iş gücü oluşturmaya katkı sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak görülmektedir. Çünkü mesleki eğitim-öğretimde yaparak öğrenme, ya da bilmeyi, yapabilmeye çevirmek esastır. Dolayısıyla mesleki eğitim; teorik eğitimi, pratik eğitimle tamamlama ve istihdama yönlendirebilme odaklıdır. Günümüzde başarı ve rekabet daha çok bilgi ve beceriye bağımlı hale geldiğinden mesleki eğitimde amaç ve beklentiler mottosu artık 'Ara Değil, Aranan Eleman' veya 'Ara Değil Ana Eleman' mottosudur. Mezunlarımızın aranan ya da ana eleman olmasının, okul-sektör iş birliği ile mümkün olduğundan hareketle öğrencilerimizin mesleki eğitimde sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikleri kazanabilmesi için sektörle ilişkilerimizin güçlü ve sürdürebilir olması ve sektör beklentileri ile mesleki eğitim arasındaki köprünün güncel kalabilmesinin önemini biliyoruz.'
)

Eklenme tarihi :1.08.2022 11:55:53
Son güncelleme : 29.11.2022 11:03:32