Türk- İslam Bilim ve Felsefesinin Batı Dünyasına Etkisi Söyleşisi gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu tarafından “Türk- İslam Bilim ve Felsefesinin Batı Dünyasına Etkisi” konulu Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın konuk olarak katıldığı bir söyleşi düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye akademisyenler ve öğrenciler yoğun bir katılım sağladı.

YAZILMIŞ TEMEL ESERLER AVRUPA DİLLERİNE ÇEVRİLDİ

Emeklilik öncesi Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Yakıt, İslam uygarlığının, birçok farklı uygarlıklara beşiklik etmiş bir coğrafyaya yayılması sonucunda Müslümanların, bu eski uygarlıkların entelektüel mirasına sahip olduklarını belirterek “Bu durum sonunda İslam dünyasında aydınlanma dönemi başlamış, bilim ve felsefe için olumlu bir ortam hazırlanmıştır. Özgün İslam bilim ve felsefesinin en kıymetli kitaplarının bu dönemde yazıldığı söylenebilir. Haçlı seferleri sırasında ortaya çıkan İslam ile Batının mücadelesi, İspanya ve Sicilya'nın Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra başka bir düzeye ulaşmıştır. İşte tam da bu dönemde matematik, tıp, coğrafya, astronomi, kimya, mantık ve felsefe başta olmak üzere bilim ve felsefe alanında Müslümanlar tarafından yazılmış olan en temel kitapların tercüme edilmesi için Avrupa’da okulların kurulduğunu görmekteyiz. Salerno ve Toledo başta olmak üzere bu tercüme okullarının finansal desteği ile İslam dünyasından toplanan kitapların neredeyse bütün Batı dillerine tercümesi yapılmıştır.” diye konuştu.

TIBBIN KRALI ANLAMINDA BAŞINDA TAÇ İLE RESMETMİŞLER

Prof. Dr. Yakıt, bu dönemde batı dünyasına İslam dünyasından pek çok kelimenin de geçtiğini belirterek, “Şeker, Sugar, Canon, Kanun kelimesi, bunlara örnektir. İbn-i Sina’nın El Kanun Fi’t Tıp adlı batıda 6 asır boyunca üniversitelerde okutulmuş bir eseri var biliyorsunuz. Batıda İbn-i Sina’ya çok büyük önem verirler. Ünlü Ressamlar O’nu tıbbın kralı anlamında başında taç ile resmetmişlerdir. Sadece İbn-i Sina değil, İbn-i Rüşd, Farabî, Hârezmî, El-Bîrûnî gibi pek çok alim batı dünyasını etkilemiştir.” ifadelerini kullandı.

ROBİNSON CRUSOE ROMANI, HAY BİN YAKZAN’DAN İLHAM ALINARAK YAZILMIŞTIR

İslam dünyasının batıyı sadece fen bilimleri alanında etkilemediğine de değinen Prof. Dr. Yakıt, “Örneğin Daniel Defoe tarafından yazılan Robinson Crusoe romanı kendisinden 5 asır önce yazılmış İbn Tufeyl’in Hay Bin Yakzan romanından ilham alınarak yazılmıştır. İbn Tufeyl Hay Bin Yakzan’da sosyo kültürel şartlanmalardan uzak bir insanın tek başına bir adada tecrübe ettiği felsefi gelişimi anlatır İnsan eli değmemiş tabiatın bağrında herhangi bir eğitim görmeden yardım alabileceği muhitten uzakta sadece fıtri veya tecrübe ederek bir insanın entelektüel olarak neyi başarabileceği hususu eserin başlıca konusunu oluşturur.” şeklinde konuştu.

Eklenme tarihi :21.03.2024 11:19:47
Son güncelleme : 21.03.2024 11:21:06